ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα σε κατοικίες που είναι μακριά από το Δίκτυο της ΔΕΗ (εξοχικά κ.λ.π.)

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα συνδυάζεται με μία ανεμογεννήτρια και μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες για ηλεκτρισμό, σε μία κατοικία. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε συσσωρευτές βαθιάς εκφορτίσεως, 12 ή 24 Volt και μπορεί να δώσει αυτονομία έως και τέσσερις ημέρες! Τοποθετείται και ένας αντιστροφέας (inverter) για την μετατροπή του ρεύματος από 12 Volt στα 220 Volt ώστε να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές στην κατοικία (ψυγείο , τηλεόραση , λαμπτήρες φωτισμού, υπολογιστές, internet, συναγερμός, κάμερες ).

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να παράγουμε έως και 5.000 Watt ημερησίως και έτσι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες κατανάλωσης  ακόμα και έως 1,30 ώρα χρήση της ηλεκτρικής σκούπας!

Η διαστασιολόγηση γίνεται αντίστροφα από την κλασσικό τρόπο για τα διασυνδεδεμένα συστήματα. Πρώτα υπολογίζουμε τις ανάγκες που πρέπει να καλύψουμε και έπειτα φτάνουμε στο μέγεθος του συστήματος που θα πρέπει να υλοποιηθεί.

  • Ενδεικτικές προϋποθέσεις:
  • Νότιος προσανατολισμός της κατοικίας
  • Χρήση εστίας μαγειρέματος με υγραέριο
  • Χαμηλές ενεργειακές απώλειες – συμμόρφωση κατοικίας με τον νέο ΚΕΝΑΚ
  • Βοηθητική εφεδρική γεννήτρια βενζίνης ή πετρελαίου

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να δώσουμε στην κατοικία σας την πλήρη ηλεκτρική αυτονομία!