ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αρκετοί επενδυτές ενδιαφέρονται για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε αγροτεμάχια. Τα συγκεκριμένα συστήματα ονομάζονται φωτοβολταϊκά πάρκα με τη ΔΕΗ να αγοράζει όλη την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αυτά.

Στα συγκεκριμένα συστήματα, δεν υπάρχουν μηχανισμοί αποθήκευσης της ενέργειας (συσσωρευτές κ.λ.π.).

Η επιλογή της τοποθεσίας της εγκατάστασης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την απόδοση του συστήματος. Επιπλέον, πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο φωτοβολταϊκό πάρκο, όπως π.χ. τα φωτοβολταϊκά πάνελ, inverters, καλώδια, συνδέσεις κ.λ.π.

Ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε σταθερά ή κινητά συστήματα. Τα σταθερά είναι μόνιμα στραμμένα προς τον Νότο ενώ τα κινητά (solar trackers) ανιχνεύουν την κίνηση του ηλίου και περιστρέφονται ανάλογα.

Στη Lamda Energy είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε πλήρως και με λεπτομέρειες και να υπολογίσουμε με εξειδικευμένο λογισμικό τα έσοδά σας, ανάλογα με το αγροτεμάχιο σας, τα χαρακτηριστικά του και την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Επίσης θα σας ενημερώσουμε για κάθε δυνατό συνδυασμό εξαρτημάτων και τα έσοδα από τον κάθε συνδυασμό ξεχωριστά!

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας