ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρόγραμμα “φωτοβολταϊκά σε στέγες” μπορούν να ενταχθούν όλες οι ιδιόκτητες κατοικίες καθώς και οι μικρές επιχειρήσεις.

Οι προϋποθέσεις ένταξης δεν είναι πολύ σύνθετες ή αυστηρές και έτσι σχετικά εύκολα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι επενδυτές.

Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις προϋποθέσεις στις παρακάτω:

  • Το κτίριο στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι ιδιόκτητο και νόμιμο, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ενεργή σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ
  • Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλα τα κτίρια που είναι κατοικίες (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες) καθώς και κτίρια πολύ μικρών επιχειρήσεων με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων και ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω από 2 εκατ. ευρώ.
  • Για τους οικιακούς καταναλωτές, θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (θερμοσίφωνας, γεωθερμία κ.λ.π.). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να εγκατασταθεί επιπλέον ένας ηλιακός θερμοσίφωνας.